100.000 

Tsukidashi (付き出し)

Tôm lột sốt ớt

120.000 

Tsukidashi (付き出し)

Trứng cá tuyết nướng

150.000 

Tsukidashi (付き出し)

Ức vịt nướng sốt mù tạt

100.000 

Tsukidashi (付き出し)

Ức vịt xông khói sốt bạc hà

100.000 
99.000 

Tsukidashi (付き出し)

Đậu phụ xào thịt bò sốt cay

99.000