Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm bát đá bò Mỹ

125.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm bát đá gà

99.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm bát đá hải sản

119.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm bát đá lươn Nhật

219.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm chiên hải sản

129.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm chiên kim chi bò

119.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm chiên trứng cua

129.000 

Mỳ và cơm (麺とご飯)

Cơm nắm nướng không nhân

35.000 
45.000