Lẩu (ホットポット)

Bào ngư

300.000 

Lẩu (ホットポット)

Bò Mỹ nhúng lẩu

135.000 

Lẩu (ホットポット)

Bò wagyu nhúng lẩu

720.000 

Lẩu (ホットポット)

Cá hồi nhúng lẩu

145.000 

Lẩu (ホットポット)

Chim câu

150.000 

Lẩu (ホットポット)

Hải sản tổng hợp

150.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu hải sản

550.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu kim chi hải sản

550.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu nấm Fukurai

950.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu sabu bò Mỹ

350.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu sabu bò Wagyu

1.200.000 

Lẩu (ホットポット)

Lẩu đầu cá hồi

450.000