Cháo (おかゆ)

Cháo bò

99.000 

Cháo (おかゆ)

Cháo cá hồi

11.900 

Cháo (おかゆ)

Cháo hàu

119.000 

Cháo (おかゆ)

Cháo ngao

99.000 

Cháo (おかゆ)

Cháo tôm

119.000